นำเข้า/ผลิต/ ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์/ Medical / None Medical Device


 "ปรึกษาและบริการตั้งแต่บริษัทหรือผู้ประกอบการใหม่ต้องการเริ่มต้นสถานที่นำเข้า/ผลิต และขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ทั้งเครื่องมือแพทย์ทั่วไป และ เครื่องมือแพทย์ที่ต้องขึ้นทะเบียน อย.แบบจดแจ้งรายละเอียด เช่น คอนแท็คเลนส์,เครื่องตรวจยาบ้า,เครื่องตรวจเอชไอวี,ถุงยางอนามัย,เครื่องมือกายภาพบำบัด,ถุงมือผ่าตัด และเครื่องมือแพทย์พิเศษอื่นๆ
     

ปัญหาของติดด่าน ฯลฯ บริการทั่วประเทศและทั่วโลกครบวงจรสินค้า  คนไทย....ต้องช่วยกัน".Business Consultance &Thai FDA registration service

Business Consultance &Thai FDA registration service about How to start for import, production and
     registration for all general medical device and none medical device.Also find out & contact the medical 
    factory in the world about CFS, ISO13485 and all clinical paper that necessory for Thai FDA registration 
    process service and Thai CUSTOMS clearance the goods.Also we can find out and support for the Thailand 
    agency for the medical company in the world,who want to start a medical business in Thailand.

Contact us!