นำเข้า/ผลิต/ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม /OTOP


"ปรึกษาและบริการตั้งแต่บริษัทหรือผู้ประกอบการใหม่ OTOP ต้องการเริ่มต้นที่จะนำเข้า/ผลิตและขึ้นทะเบียน อาหารเสริมรวมทั้งขึ้นทะเบียน อย.สินค้า OTOP ทั่วๆไป เช่น น้ำชา,กาแฟ,น้ำส้มเกร็ดหิมะ,เบเกอรี่ ,อาหารทะเล,น้ำดื่ม, น้ำผลไม้,อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ

รวมทั้งการ Re-Packaging สินค้าต่างๆและเอกสารเพื่อการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ รวมทั้งลิขสิทธิ์ตราสินค้า&สิทธิบัตรต่างๆ พร้อมทั้งรับปรึกษาการหาตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ฯลฯFree Consult &Thai FDA registration service

Free Consult &Thai FDA registration service about How to start for import, production and registration all suplymentary product , OTOP product and all kind of foods .Also find out and contact the food factory in the world for all CFS, ISO 9001:2018 , Ingredent & MSDS , Layout packaging ,Production process and all paper that neccessory for Thai FDA registration process service."

Contact us!