จดทะเบียนบริษัท/ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เอกสารการส่งออก/ OTOP


"ปรึกษาและบริการตั้งแต่บริษัทหรือผู้ประกอบการใหม่ OTOP ต้องการเริ่มต้นดำเนินการ จดทะเบียนบริษัท/ลิขสิทธิ์
    สิทธิบัตร/เอกสารเพื่อการส่งออก Certificate of manufactory , Certificate of Free Sale

รวมทั้งการ Re-Packaging สินค้าต่างๆ และเอกสารเพื่อการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ รวมทั้งลิขสิทธิ์ ตราสินค้า&สิทธิบัตรต่างๆ
พร้อมทั้งรับปรึกษาการหาตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ฯลฯ รวมทั้งดำเนินการเอกสารเพื่อการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ
รวมทั้ง เอกสารใบรายงานการวิเคราะห์ต่างๆ พร้อมทั้งรับปรึกษา การหาตลาดในประเทศ และ ตลาดต่างประเทศ Free Consult &Company registration service

"Free Consult &Company registration service about How to start for  Company registration and 

    all business registration paper.Also find out & contact the agentcy  in Thailand and Exportation paper   

    that neccesory from Thailand government registration process service."

Contact us!


 
service จดทะเบียนบริษัท ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เอกสารการส่งออก  OTOP